Bagels and BunsBagels and Buns

Voordelen

  • 15 punten Un donut Otis offert
  • 30 punten Un muffin Otis offert
  • 45 punten Une boisson Seattle Best Coffee offerte
  • 60 punten Un bagel offert (max 4,8€)
  • 120 punten Un menu XL offert (bagel max 4,8€, boisson max 2€, dessert max 3,5€)
1 € besteed = 1 punt