L'atelier VanderkinderenL'atelier Vanderkinderen

Voordelen

  • 35 punten 1 café ou 1 thé offert
  • 60 punten 1 petit déjeuner express offert
  • 100 punten 1 sandwich ou un dessert offert
  • 150 punten 1 pizza offerte
Ontvang 5 punten per bezoek

Contact

02 374 37 87

Avenue Brugman 242, 1180 Uccle